About Evaluation of class 5,8,9 Assessment 2023-24 (SA-2)

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated
About Evaluation of class 5,8,9 Assessment 2023-24 (SA-2)
इयत्ता 5,8,9 मुल्यांकन परीक्षेचे मूल्यमापन कार्याबाबत - 

   कर्नाटक राज्य अभ्यासक्रमाच्या सरकारी,अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील इयत्ता 5वी, 8वी व 9वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या संकलित मूल्यमापन 2 विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल करण्यात आला होता.माननीय राज्य उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने या दाव्याची सुनावणी करून दिनांक: 22-3-2024 रोजी अंतिम निर्णय दिला. इयत्ता 5वी, 8वी आणि 9वी च्या संकलित मूल्यांकन-2 (SA-2) सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.अंतिम निकाल दिला. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या हितासाठी दिनांक 25-03-2024 पासून मुल्यांकन परीक्षा प्रारंभ करण्यात आली होती.
     वरील प्रकरणाच्या संदर्भात, परीक्षेद्वारे 2023-24 मधील राज्य अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील इयत्ता 5, 8 आणि 9 मधील विद्यार्थ्यांसाठी सममितीय मूल्यांकन (SA-2) आयोजित केले गेले आहे आणि शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागांतर्गत मूल्यमापन मंडळ. Q.A.A.C द्वारे दिनांक: 11.03.2024 आणि 12.03.2024 आणि उर्वरित विषयांचे मूल्यमापन संदर्भ (2) रन दिनांक: 25.03.2024 ते 28.0243 पर्यंत आयोजित केले जात आहे.
        इयत्ता 5, 8 आणि 9 च्या मूल्यमापनासाठी जारी करण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिकांच्या विषयनिहाय उत्तर पत्रिका क्षेत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.इयत्ता 5, 8 आणि 9 चे मुल्यमापन ब्लॉक स्तरावर (तालुका स्तरावर) CRC निहाय कऱण्यात येणार आहे.
        त्यानुसार 26.03.2024 रोजी इयत्ता 5वी ची मूल्यांकन परीक्षा पूर्ण झाले आहे.प्रती मूल्यमापकाने दररोज 80 उत्तरपत्रिकांचे मुल्यमापन याप्रमाणे दिनांक: 31.03.2024 पूर्वी इयत्ता 5वी चे मूल्यमापन कार्य पूर्ण करावे.
      इयत्ता 8वी आणि 9वी ची मूल्यांकन परीक्षा 28.03.2024 रोजी संपल्यावर इयत्ता 8वी च्या प्रती मूल्यमापकाने 60 उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन याप्रमाणे आणि 9वी च्या प्रती मूल्यमापकाने दररोज 40 उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करून दिनांक: 02.04.2024 पूर्वी इयत्ता 8वी आणि 9वी चे मुल्यमापन करू पूर्ण करणे.
      सर्व वर्गांच्या मूल्यमापन केलेल्या उत्तरपत्रिका पुन्हा शाळेना पाठवणे.सदर मिळालेल्या उत्तरपत्रिकामध्ये विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या गुणांचे 
वार्षिक निकालामध्ये करणे.तसेच SA-2 मुल्यांकन परीक्षेत विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांचे ग्रेडमध्ये रूपांतर करून  ते SATS मध्ये नोंद करणे. तसेच शाळेच्या समुदाय दत्त शाळा कार्यक्रम दिवशी वार्षिक निकाल पालकांना देणे.

अधिकृत आदेश खालीलप्रमाणे 


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.