Class 5th Evaluation March-2024

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात येणारा मुल्यांकन परीक्षेसाठी निर्धारित अभ्यासक्रम व गुण विभागणी खालीलप्रमाणे -:
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 इयत्ता 5वी मुल्यांकन सुधारित अभ्यासक्रम व गुण विश्लेषण

    वरील बाबीबाबत, इयत्ता 1 ते 10 मुल्यांकन आयुक्त कार्यालय, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग यांच्या 01-07-2023 रोजीच्या परिपत्रकानुसार 5वी, 8वी 9वी वर्गाच्या मूल्यमापन माहितीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे आणि त्यानुसार कार्य करण्यास सूचित केले आहे.

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात येणारा मुल्यांकन परीक्षेसाठी निर्धारित अभ्यासक्रम व गुण विभागणी खालीलप्रमाणे -: 

मूल्यमापन आदेश दि.01.07.2023 नुसार सुधारित आदेशानुसार दि.30.12.2023 नुसार बदल
इयत्ता -पहिली ते पाचवी संकलित मूल्यांकन -2 (SA-2)

  👉संबंधित वर्ग आणि विषयासाठी निर्धारीत केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 50% अभ्यासक्रम.
 👉30 लेखी + 20 तोंडी =एकूण 50 गुण व त्याचे रूपांतर 20 गुणांमध्ये करणे.

 👉इंग्रजी विषयासाठी 10 लेखी + 40 तोंडी एकूण 50 गुणांची परीक्षा घेऊन त्याचे 20 मध्ये रूपांतर करणे.

 👉1ली ते 5वी च्या SA-1 मूल्यमापनासाठी निर्धारित केलेला अभ्यासक्रम सोडून उर्वरित सर्व विषयाचा 50% अभ्यासक्रम SA-2 च्या मूल्यांकनासाठी असेल.
इयत्ता 5 वी मूल्यांकन:
 

👉 सन 2023-24 च्या शैक्षणिक मार्गदर्शकामध्ये दिलेल्या नोव्हेंबर-2023 ते फेब्रुवारी-2024 पर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा विचार करणे.सर्व SA-2 च्या बदल्यात घेण्यात येणाऱ्या मूल्यांकनासाठी सर्व भाषा आणि मुख्य विषयांसाठी 10 गुण तोंडी आणि 40 गुण लेखी, एकूण 50 गुण आणि 20 गुणांमध्ये रूपांतर करणे.
 


👉शेवटी निकाल ठरवण्यासाठी FA-1, FA-2, FA-3, FA-4, SA-1 आणि SA-2 चे अनुक्रमे 15+15+15+15+20+20=100 अशाप्रकारे गुण विश्लेषण करणे.


 👉 SATS मध्ये शाळांनी नोंदवलेले FA-1, FA-2, FA-3, FA-4 आणि SA-1 व SA-2 चे रूपांतरित 20 गुण असे वरीलप्रमाणे ठरवले जातील.


 
अधिकृत आदेश डाऊनलोड करा.. - 
 

 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.