7th SS Textbook Solution 3.Arrival of Europeans in India 7वी समाज विज्ञान 3.युरोपियनांचे भारतात आगमन

3.युरोपियनांचे भारतात आगमन
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

7वी समाज विज्ञान 

प्रकरण 3 - युरोपियनांचे भारतात आगमनइयत्ता - सातवी

विषय - समाज विज्ञान 

माध्यम - मराठी 

अभ्यासक्रम - 2022 सुधारित 
 
विषय - स्वाध्याय 
 

अभ्यास

1. खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा.

1. भारतात व्यापारासाठी समुद्रमार्गाने सर्वप्रथम आलेले युरोपियन कोण ?

उत्तर - पोर्तुगीज हे भारतात व्यापारासाठी समुद्रमार्गाने सर्वप्रथम आलेले युरोपियन होय.

2. भारतातील पोर्तुगीजांच्या व्यापारी केंद्रांची नावे लिहा.

उत्तर - गोवा,दीव-दमण,साल्सेट,बेस्सीन, चौल, मुंबई, सॅनथोम,हुगली येथे भारतातील पोर्तुगीजांची व्यापारी केंद्रे होती.

3. भारतामध्ये आलेली इंग्लिश व्यापारी संस्था कोणती ?

उत्तर - इस्ट इंडिया कंपनी ही भारतामध्ये आलेली इंग्लिश व्यापारी संस्था होय.

4. 'दस्तक' म्हणजे काय ?

उत्तर -'दस्तक' म्हणजे इंग्रज व्यापाऱ्यांना करमुक्त व्यापार करण्यासाठी दिलेला विशेष परवाना होय.


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.