Bridge Course MATHS POST TEST CLASS 6

सेतुबंध साफल्य परीक्षा इयत्ता – सहावी विषय – गणित Bridge Course MATHS POST TEST CLASS 6
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 

  सेतुबंध साफल्य परीक्षा

इयत्ता – सहावी       

   विषय – गणित                   


पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
1. बावीस हजार सहाशे आठ ही संख्या अंकात लिहा.
2.
पुढील संख्या उतरत्या क्रमात लिहा 35,289 , 36,835 , 33,256 , 31,259
3.
बेरीज करा. 58,521 + 3218 +, 650 + 8
4. 59,238
मधून 25,935 वजा करा.
5.
गुणाकार करा.  1,028×37
6.
भागाकार करा.  50,778÷8
7. 
52,345 आणि 38,578 दश सहत्र स्थानाची वजाबाकी करा.
8. 18
या संख्येचे अवयव लिहा.

 
9.2/3 या अपूर्णांकाच्या चार समान भिन्न राशी लिहा.
10.10/5
या अपूर्णांकाचे दशांश अपूर्णांकात रूपांतर करा.
11.500
सेंटीमीटर:5 मी. : : 2000 मीटर : ........किलोमीटर
12.
जर तुम्ही रु.75 आणि रु.25 किमतीच्या दोन वस्तू विकत घेतल्या आणि रु.500 ची नोट दिली तर दुकानदार तुम्हाला किती पैसे परत देईल?
13. 3
लिटर= .............. मिली
14.
राम सकाळी 6:30 ते 9:45 पर्यंत वाचन करतो.तर रामचा एकूण वाचनाचा वेळ किती आहे?
15.
खाली दिलेल्या स्तंभालेखामध्ये,एका महिन्यात विक्री झालेल्या वेगवेगळ्या भाषेतील साप्ताहिकांची माहिती दिलेली आहे.त्यावर आधारित खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

           1) विक्री झालेली एकूण साप्ताहिकांची संख्या किती?

abc 
16. “O”बिंदू मानून कैवारच्या मदतीने 3 सेमी व 4 सेमी
त्रिज्येची वर्तुळे काढा.
17.60'
चा कोन रचून,कोनाचा प्रकार सांगा.
18.
सूत्र वापरून या 4 सेमी बाजू असलेल्या चौरसाचे क्षेत्रफळ काढा.-
19.
घनायताची जालाकृती काढा.
20.
खालील आकृतीबंध तयार करा.


 


 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.