Bridge Course CLASS 7 Pre Test MATHS 7वी गणित पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका

7वी गणित पूर्व परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

सेतुबंध पूर्व परीक्षा

इयत्ता – सातवी

विषय – गणित

 

1. 65,740 या संख्येचा विस्तार करून लिहा.

2. सन 1991 मध्ये एका शहराची लोकसंख्या 2,35,741 होती. 2001 मध्ये ती 72,958 पर्यंत वाढल्याचे दिसून आले.तर 2001 मध्ये त्या शहराची एकूण लोकसंख्या किती होती?

3. 5+0=5 पूर्ण संख्यांच्या संदर्भात हा कोणता गुणधर्म आहे?

4. 24 चे अवयव काढा.

५. 6.8 आणि 12 ने पूर्ण भाग जाणारी लहान संख्या शोधा.

6.समांतर रेषा असणाऱ्या तुमच्या वर्गातील कोणत्याही दोन वस्तूंची नावे लिहा.

7. 30 II0, 50, 85, 90,185 आणि 95 या कोनांचे लघुकोन,काटकोन व विशाल कोन या  कोनांमध्ये वर्गीकरण करा.

8. हे जुळवा आणि लिहा.

        त्रिकोणाचे मापन                                         त्रिकोणाचा प्रकार

1) तीन बाजूंची लांबी समान आहे                         अ) समद्विभुज

२) दोन बाजूंची लांबी समान आहे                        ब) विषमभूज

3) सर्व बाजू वेगवेगळ्या लांबीच्या आहेत               ) समभूज

 

9. पूर्णांकांची बेरीज करा. 11+(-7)

10. 40 मिनिटे म्हणजे एका तासाचा कितवा भाग?

11. जावेदला संत्र्याच्या टोपलीचा 5/7वा भाग देण्यात आला.टोपलीतील उरलेली फळे अपूर्णांकात लिहा.

12. 2/5 हा अपूर्णांक दशांश अपूर्णांकात लिहा.

13. जर राधिकाला तिच्या आईने 10.50 रुपये आणि तिच्या वडिलांनी 15.80 रुपये दिले असतील,तर राधिकाला मिळालेली एकूण रक्कम किती.

 

14. एका पुस्तक विक्रेत्याने अनुक्रमे 6 दिवसात विकल्या गेलेल्या गणिताच्या पुस्तकांची संख्या दिली.या माहितीसाठी स्तंभांलेख तयार करा.(योग्य स्केल).

दिवस

रविवार

सोमवार

मंगळवार

बुधवार

गुरुवार

शुक्रवार

विकलेल्या पुस्तकांची संख्या

60

40

30

50

20

70

15. एक धावपटू 50 मी. लांबी आणि 25 मी रुंदी असणाऱ्या आयताकृती उद्यानाभोवती 10 फेऱ्या काढतो.तर त्याने आक्रमिलेले एकूण अनार किती?

16. b+5=9 या समीकरणात b अक्षराची किंमत काढा.

17. एका पेनची किंमत 10 रुपये आहे आणि एका पेन्सिलची किंमत 2 रुपये आहे.तर पेनची किंमत पेन्सिलच्या किंमतीपेक्षा कितीने जास्त आहे?

18. 6 ज्यूस कॅनची किंमत 210 रुपये आहे.तर 4 ज्यूस कॅनची किंमत किती असेल?

19. समभूज त्रिकोणाला किती सममितीय रेषा असतात?

20. 60' चा कोन रचा व त्याचा दुभाजक काढा.

 

 

 

 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.