Bridge Course Post Test Sub EVS CLASS 2

2री परिसर अध्ययन साफल्य परीक्षा नमुना प्रश्नपत्रिका
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 

सेतुबंध पूर्व  परीक्षा

नमुना प्रश्नपत्रिका 

 इयत्ता – दुसरी 

विषय – परिसर अध्ययन  

                           


   1. तुमच्या घरात आई कोणती कामे करते?

   

  2. तुम्ही शाळेत पाणी कशासाठी वापरता ते सांगा.

  

  3. तुम्ही तुमच्या घरात कोणत्या दोन कार्यांसाठी पाणी वापरता

  

  4. प्राणी ओळखा.

  

  5. तुमच्या घराजवळ उगवलेल्या 2 रोपांची नावे सांगा.


  6. या चित्रातील दोन खाद्य वनस्पतींची नावे सांगा.

  

  7. खालील वाक्ये चूक की बरोबर लिहा.

  

   1. आम्ही वास ओळखण्यासाठी नाकाचा वापर करतो. (                   ) 

   

   2. पाहण्यासाठी कानाचा उपयोग होतो. (                               )

 

  8. योग्य उत्तर निवडा.

 

 1) जेव्हा शिक्षक शिकवत असेल तेव्हा ते तुमच्या ................ असतात.

    (जवळ, अगदी जवळ)


 २) तुमचे घर शाळेपासून..........आहे.(दूर , खूप दूर) 


 9. जोड्या जुळवा आणि लिहा.     


       रिक्षा 


     होडी

10.
ठिपके जोडून चित्र पूर्ण करा व रंग भरा.


 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.