Uniform,Shoes And Sox Distribution information to high court vidyavahini portal

Uniform,Shoes And Sox Distribution information to high court vidyavahini portal
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated
 
2019-20 ते प्रस्तुत शैक्षणिक वर्षापर्यंत दोन जोड गणवेश तसेच शूज आणि दोन जोड सॉक्स वितरण माहिती विद्यावाहिनी पोर्टल वर अपलोड करणेसंबंधी आवश्यक Portal LInk,YearWISE PDF formats,Flow Chart खालीलप्रमाणे - : 
STATE - KARNATAKA 
DEPARTMENT - SAMGRA SHIKSHAN KARNATAK 
 
विषय - 2019-20 ते प्रस्तुत शैक्षणिक वर्षापर्यंत पहिली ते दहावी विद्यार्थ्यांना दोन जोड गणवेश तसेच शूज आणि दोन जोड सॉक्स वितरित केल्याची माहिती माननीय उच्च न्यायालय यांना सादर करणे विषयी..
            वरील विषयानुसार सन 2019-20 मध्ये राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दुसरा गणवेश खरेदी आणि वितरणासाठी शाळा S.D.M.C खात्यांना अनुदान जारी करण्यात आले. संदर्भानुसार (1) S.D.M.C ला शालेय स्तरावर गणवेश शिवणे आणि वितरित करण्याचे पूर्ण अधिकार आणि जबाबदारी देण्यात आली.
सध्याच्या संदर्भ (३) च्या आदेशानुसार तातडीने,प्रत्येक शाळेने सन 2019-20 ते वर्ष 2022-23 पर्यंत राज्यातील सर्व सरकारी शाळांना गणवेश,शूज आणि मोजे वाटप केल्याची माहिती मा.उच्च न्यायालयाला कळविणे आवश्यक असल्याने त्यांच्या अखत्यारीतील प्रत्येक शाळेला सांगितलेल्या वर्षात. प्रत्येक मुलाला गणवेशाच्या पहिल्या सेटची माहिती आणि वितरण व दुसरा गणवेश खरेदीसाठी जारी करण्यात आलेल्या अनुदानाची माहिती आणि वितरणाबद्दल तसेच गणवेश व शूज व २ मोजे खरेदी जाहीर करण्यात आलेल्या अनुदानाची माहिती व वितरणाची माहिती विद्यावाहिनी पोर्टलवर 10.02.2023 पर्यंत प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी द्यावी.
 
Vidyavahini पोर्टलवर  माहिती अपडेट करण्यापूर्वी खालील माहिती असणे आवश्यक आहे.
LOGIN Details 
Username - hm29300xxxxx ( डायस कोड पूर्वी hm टाइप करावे.) 
Password - a1  (सर्वांना हाच पासवर्ड असेल प्रथम login केल्यानंतर आपला पासवर्ड चेंज करून घ्यावा.)

💢LINK TO VIDYAVAHINI LOGIN - CLICK HERE
LOGIN केल्यानंतर Incentive Information टॅब ओपन करा व खालील कागद पत्रे अपलोड करा आणि आवश्यक माहिती भरा. 
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


 
आवश्यक माहिती व कागदपत्रे  - 
 Vidyavahini पोर्टल वर अपलोड करण्यासाठी आवश्यक दाखले - 
1.वर्षवार पहिला गणवेश,दुसरा गणवेश आणि बूट सॉक्स वितरण केल्याचा गोषवारा (2019-20,2020-21,2021-22,2022-23) Upload 1st, 2nd set uniform and shoes & socks distribution abstract copy year wise (2019-20,2020-21.2021-22.2022-23

2.दुसरा गणवेश आणि शूज-सॉक्स खरेदीसंबंधी SDMC पूर्वभावी सभेची ठराव प्रत (Upload Proceedings of Preliminary meeting held by SDMC for purchase of 2nd set of uniform, shoes & socks)

3.दुसरा गणवेश आणि शूज-सॉक्स खरेदीसंबंधी SDMC अंतिम सभेची ठराव प्रत (Upload proceedings of meeting held by SDMC regarding distribution of 2nd set of uniform, shoes & socks)

4.वर्गवार व मुलगा-मुलगी नुसार पहिला गणवेश,दुसरा गणवेश आणि शूज-सॉक्स वितरण संबंधी माहिती ऑनलाईन भाराने आवश्यक आहे. (Class and gender wise 1st set uniform, 2nd set uniform and shoes and socks distributed details information to be entered)
 सुचना - जर गणवेश खरेदी ठराव व शूज सॉक्स खरेदी ठराव मिटिंग वेगवेगळी झाली असल्यास दोन्ही ठराव एकाच PDF मध्ये MERGE करून अपलोड करावे (If Uniforms meetings proceeding and Shoes and socks meeting proceedings are separate then make a single scan copy by merging the both pdfs and upload only merged PDF file.)

IMPORTANT FORMATS TO UPLOAD
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Details of Purchase and Distribution of Uniforms ,Shoe and Socks for the year -

💢2019 -20     👉 CLICK HERE

💢2020-21     👉 CLICK HERE

💢2021 - 22 👉 CLICK HERE

💢2022-23 👉 CLICK HERE

VIDYAVAHINI FLOW CHART

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇  


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.