8वी मराठी कलिका चेतरिके 8TH MARATHI KALIKA CHETARIKE

इयत्ता - आठवी विषय - मराठी
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated
 
 

Because of school closure due to the COVID 19 pandemic situation has led to gaps in students' learning,which in turn resulted in the need for learning recovery across the world.In order to recover these learning needs,Karnataka State has decided to look at the academic year 2022-23 as the Kalika Chetarike year which would focus more on the learning recovery for all school children rather than the completion of the current grade level syllabus.

    कोविडमुळे राज्यातील सर्व शाळेमध्ये भौतिक वर्ग निरंतरपणे चालू नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरती प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे.यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात निर्माण झालेले अंतर भरून काढण्यासाठी व पुढील वर्गातील शैक्षणिक प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी पहिली ते नववी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाला चालना देण्यासाठी २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अध्ययन पुनर्प्राप्ती कार्यक्रम (Learning Recovery Programme) आयोजित करण्यात येत आहे.
     अध्ययन पुनर्प्राप्ती कार्यक्रमांतर्गत नवीन अध्ययन पुस्तिका देण्यात आल्या आहेत.त्यातील अध्ययन कृती सोडवून उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.ही सर्व उत्तरे नमुनादाखल असून याचाच वापर करावा असा कोणताही आग्रह नाही...
इयत्ता - आठवी
विषय - मराठी

नमुना उत्तरांसाठी अध्ययन निष्पत्ती क्रमांकावर स्पर्श करा..टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.