KALIKA CHETARIKE ANSWERS 8TH SCIENCE कलिका चेतरिके इ. 8 वी विज्ञान 10. ज्वलन आणि ज्वाला

सोने व चांदी वितळविण्यासाठी सोनार धातूचे नळीने ज्योतीच्या वरील अतिउष्ण भागाचा उपयोग ....
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

    इयत्ता - आठवी 

विषय - विज्ञान 

कलिका चेतरिके    
 

 

अध्ययन निष्पत्ती-3:

अध्ययन पत्रक - 3
कृती 1: खाली दिलेल्या मेणबत्तीच्या ज्योतीच्या आकृतीची विभिन्न क्षेत्रे ओळखा. माहितीसाठी तुमच्या विज्ञान पाठ्यपुस्तकातील भाग-1 मधील पान 12 वरील आकृती 10.13 मधील माहिती पहा.

 


सोने आणि चांदी वितळविण्यासाठी सोनार धातूच्या नळीने ज्योतीच्या कोणत्या भागाचा उपयोग करतात? का?
उत्तर - सोने व चांदी वितळविण्यासाठी सोनार धातूचे नळीने ज्योतीच्या वरील अतिउष्ण भागाचा उपयोग करतात कारण अति उष्ण भागातील उष्णतेचा सोने वितळण्यासाठी उपयोग होतो.

कृती 2: या खालील वस्तू पेटविल्यास ज्योतीची निर्मिती होणाऱ्या वस्तू ओळखा आणि प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

वस्तू

ज्योत निर्माण करतात

ज्योत निर्माण करत नाहीत

1.मेणबत्ती

होय

 -

2.मॅग्नेशियम

होय

 -

3.कापूर

होय

 -

4.स्टोव्ह

होय

 -

5.कोळसा

-

होय

 

 

वरील वस्तूंपैकी ज्योत निर्माण करणाऱ्या वस्तू कोणत्या? का?
उत्तर - मेणबत्ती, मॅग्नेशियम, कापूर, स्टोव्ह या ज्योत निर्माण करणाऱ्या वस्तू आहेत.

 


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.