7th SS Learning Sheet 27 (7वी समाज अध्ययन पत्रक 27) KALIKA CHETARIKE 2022 अध्ययन अंश 16- दिशा

दिशांच्या बद्दल जाणून घेणे आणि दैनंदिन जीवनातील उपयोजन समजून घेणे.
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 KALIKA CHETARIKE 2022 

इयत्ता - सातवी 

विषय- समाज  विज्ञान

 

भूगोल

अध्ययन अंश 16 दिशा

अध्ययन निष्पत्ती: दिशांच्या बद्दल जाणून घेणे आणि दैनंदिन जीवनातील उपयोजन समजून घेणे.


अध्ययन पत्रक 27

कृती 1: होकायंत्रची गंमत पाहू. होकायंत्राच्या साहाय्याने तुमच्या शाळेतील खालील माहिती गोळा 

करा. प्रथम तुमच्या शाळेच्या उत्तरेकडील भाग ओळखा.

1.शाळेच्या दक्षिण बाजूला काय दिसते ?

2. शाळेच्या पश्चिम बाजूला काय आहे ?

3. शाळेच्या उत्तर बाजूला काय आहे ?

4. शाळेच्या पूर्व बाजूला काय आहे ?
 

कृती 2: नकाशावरील दिशा जाणून घ्या आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या (सोबत भारताचा नकाशा घ्या)


1. मध्य प्रदेशापासून कर्नाटक कोणत्या दिशेला आहे ?

उत्तर – दक्षिण

2. कर्नाटकाच्या कोणत्या दिशेला बंगालचा उपसागर आहे ?

उत्तर –  पूर्व

4. आंध्रप्रदेशच्या उत्तरेला असणाऱ्या दोन राज्यांची नावे लिहा.

उत्तर – महाराष्ट्र मध्यप्रदेश

4. मध्यप्रदेश पासून गुजरात कोणत्या दिशेला आहे ?

उत्तर – पश्चिम

5. अरबी समुद्र कर्नाटकाच्या कोणत्या दिशेस आहे ?

उत्तर – पश्चिम

6. दिल्ली कर्नाटकाच्या कोणत्या दिशेला आहे ?

उत्तर – उत्तर

7. दिल्ली जम्मू-काश्मीरच्या कोणत्या दिशेला आहे ?

उत्तर – दक्षिण


 

 

  

  


 

 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.