KALIKA CHETARIKE 2022 LEARNING OUTCOMES LIST CLASS 4 | कलिका चेतरिके २०२२ अध्ययन निष्पत्ती यादी इयत्ता चौथी

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

       

KALIKA CHETARIKE 2022-23 

LEARNING OUTCOMES LIST 

CLASS - 4 

SUB - ALL 


Covid-19 मुळे मागील दोन शैक्षणिक वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना मुलभूत अध्ययन सामर्थ्ये पूर्णपणे प्राप्त साध्य झालेले नाहीत.त्यामुळे मागील दोन वर्षात साध्य करावयाची मूलभूत अध्ययन सामर्थ्य आणि चालू शैक्षणिक वर्षातील प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य विद्यार्थ्यांनी प्राप्त केली पाहिजेत या उद्देशाने अध्ययन पुनर्प्राप्ती हा उपक्रम आयोजित केला आहे.प्रस्तुत शैक्षणिक  वर्षात इयत्ता चौथी वर्गासाठी इयत्ता दुसरी,तिसरी व चौथी वर्गातील महत्वाची अध्ययन सामर्थ्ये (अध्ययन निष्पत्ती) निवडलेली असून विषयानुसार सदर अध्ययन सामर्थ्ये एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

खालीलप्रमाणे विषय असून अध्ययन निष्पत्ती पाहण्यासाठी विषयाच्या नावावर स्पर्श करा.

इयत्ता - चौथी 

अध्ययन निष्पत्ती यादी  

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.