PST शिक्षकांना 6-8 GPT पदांवर बढती देण्याबाबत स्पष्टीकरणासंबंधी.......

PST to GPT promotion
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

State - Karnataka

Department - Education

 Order Date -   02.06.2022

Sub. - Clarification about PST to GPT promotion

सरकारी प्राथमिक शाळेतील पहिली ते पाचवी इयत्तेच्या शिक्षकांना पदवीधर प्राथमिक शाळा शिक्षक पदी बढती मिळणेबाबत...

        वरील विषयाच्या प्रस्तावाचे परिशीलन करण्यासाठी सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये कार्य करणाऱ्या (1 ली ते 5 वी) इयत्तांच्या शिक्षकांना पदवीधर प्राथमिक शाळा (6 वी ते 8 वी) शिक्षक पदी पदोन्नती देण्यासाठी शाळेतील पदवीधर प्राथमिक शाळा शिक्षकांच्या गणित,जैव विज्ञान,समाज शास्त्र इ.पदे रिक्त असल्याने प्राथमिक शाळांतील सहाय्यक शिक्षकांतील कोणकोणत्या विषयाच्या शिक्षकांना कोणत्या विषयाच्या पदवीधर प्राथमिक शिक्षक पदी बढती देण्यात यावी यासंबंधी कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण सरकारी कार्य दर्शी यांनी सार्वजनिक शिक्षण खात्याचे आयुक्तांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.