8th SS 13. MEANING AND IMPORTANCE OF POLITICAL SCIENCE (प्रकरण 13. राज्यशास्त्राचा अर्थ व महत्व )

राज्यशास्त्राचा जनक असे ॲरिस्टॉटलला म्हणतात.
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

   

इयत्ता - आठवी 

विषय - समाज  विज्ञान 

विभाग - इतिहास 

प्रकरण 13. राज्यशास्त्राचा अर्थ व महत्व 

सुधारित २०२२ पाठ्यपुस्तकानुसार 

 

 

I. रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा.
1. '
राजकारण' हा शब्द पोलीस या ग्रीक शब्दापासून बनला आहे.
2.
रिपब्लिक हे पुस्तक प्लूटो ने लिहिले.
3.
ऑरिस्टॉटलने राज्यशास्त्रावर लिहिलेले पुस्तक पॉलिटिक्स हे होय.
4.
कौटिल्याचे अर्थशास्त्र या पुस्तकात राज्यशास्त्राविषयी माहिती आढळते.

 
II. खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.
5. राज्यशास्त्र म्हणजे काय ?

उत्तर - राज्याचा उगम,विकास,स्वरुप,राज्यपद्धती,हक्क,कर्तव्य यांचा अभ्यास म्हणजे राज्यशास्त्र.
6.
राज्यशास्त्राचा पद्धतशीर अभ्यास कोणी सुरु केला?

उत्तर - राज्यशास्त्राचा पद्धतशीर अभ्यास ग्रीकांनी केला.
7. '
राज्यशास्त्राचा जनक' कोणाला म्हणतात?

उत्तर - राज्यशास्त्राचा जनक असे ॲरिस्टॉटलला म्हणतात.
8.
राज्यशास्त्राची एक व्याख्या सांगा.

उत्तर – राज्यशास्त्र म्हणजे राज्याचे चौफेर अध्ययन होय.
9.
राज्यशास्त्राच्या अभ्यासामुळे आपल्याला कोणता फायदा होतो?

उत्तर - राज्यशास्त्राच्या अभ्यासामुळे आपल्याला खालील फायदे होतात -:  

👉राज्याचा विकास समजतो.
👉राज्याच्या घडामोडी समजतात.
👉घटना कायद्याचे ज्ञान राज्यशास्त्रामुळे मिळते.
👉लोक राजकीयदृष्ट्या सक्षम बनतात.
👉उत्तम नेतृत्व व नागरिक करतात.
👉आंतरराष्ट्रीय शांतता निर्माण होते.
👉राजकीय पक्ष,स्थानिक स्वराज्य संस्थांची माहिती मिळते. लोकांच्या समस्या समजतात.
👉सरकारच्या कार्याचा आढावा मिळतो.

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

प्रकरण 1 - साधने या पाठाची प्रश्नोत्तरे - CLICK HERE


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.