STUDENTS' REGISTRATION ON SATS 2022-23

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

  2022-23 सालातील विद्यार्थ्यांची माहिती SATS पोर्टलवर नोंद करणेबाबत...

 परिपत्रक दि. 09/05/2022

 

  23/02/2022 रोजीच्या आदेशानुसार  2021-22 या शैक्षणिक वर्ष दि. 09-04-2022 रोजी संपत असल्याने इयत्ता 1ली ते 9वी वर्गाच्या वार्षिक परीक्षा व इतर शैक्षणिक उपक्रम यांची SATS वर नोंद करणेसाठी वेळापत्रक जाहीर केले होते.त्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शाळेचे निकाल दि. 09-04-2022 ते 16-04-2022 या कालावधीत SATS वर घोषित करणेस सांगण्यात आले होते.पण अजूनही बरीच माहिती अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दि.20-04-2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील शैक्षणिक उपक्रमांचे  वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.त्यानुसार 2022-23 हे शैक्षणिक वर्ष दि. 16-05-2022 पासून सुरु होणार आहे.या पार्श्वभूमीवर खालील वेळापत्रकानुसार 2022-23 सालातील विद्यार्थ्यांची माहिती SATS पोर्टलवर  अद्यावत करणेस योग्य ती कार्यवाही करावी. 


अ.नं.

विवरण

दिनांक

1

अपूर्ण निकाल SATSवर अपडेट करणे

अंतिम दिनांक  14.05.2022

2

SATSवर Promote Student करणे.

अंतिम दिनांक  14.05.2022

3

SATSवर विद्यार्थ्यांचे Transfer Certificate issue 

16.05.2022 

 ते 31.07.2022

4

पास झालेले विद्यार्थी व नवीन विद्यार्थ्यांची SATSवर नोंद करणे.

16.05.2022 

 ते 31.07.2022

अधिकृत आदेश खालीलप्रमाणे - 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.