SSLC KARNATAKA SCIENCE IMP QUESTION BANK ( 2,3 MARKS)

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

                 

STATE - KARNATAKA  

                EXAM - SSLC 

               BOARD - KSEEB,BANGALORE.

                SUBJECT - SCIENCE 

            CATEGORY - IMP QUESTIONS & ANSWERS 

 


    

                   इयत्ता  दहावीच्या बोर्ड परीक्षेला सामोरे जाताना विद्यार्थ्यांना अतिशय उपयुक्त होतील असे प्रश्न व त्यांची उपलब्ध करून देताना आनंद होता आहे. (Source - Social Media).

      

मुलद्रव्याचे आवर्त वर्गीकरण


1) खाली दर्शवलेले गुणधर्म आवर्तन कोष्टकामधील

गट आवर्तनात कसे बदलतात ते लिहा?  


2) डोबेरायनरच्या वर्गीकरणाला कोणत्या

मर्यादा होत्या?3) न्यूलँड च्या अष्टक नियमाच्या कोणत्या मर्यादा होत्या?
4) मूलद्रव्याचे मेंडेलीव्हच्या आवर्तसारणीतील स्थान व आधुनिक आवर्तसारणीतील तुलना करा व फरक लिहा.

उत्तर -
 

1 टिप्पणी

  1. More q send
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.