SSLC KARNATAKA SCIENCE 3 MARKS QUESTIONS

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 

दहावी बोर्ड परीक्षा २०१९ व २०२० मध्ये प्रश्नपत्रिकेत आलेल्या प्रश्नांची यादी 
 STATE - KARNATAKA  

                EXAM - SSLC 

               BOARD - KSEEB,BANGALORE.

                SUBJECT - SCIENCE 

            CATEGORY - QUESTIONS ASKED PREVIOUS EXAM


March/April 2019 SSLC EXAMINATION Science

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा : 5 x 3 = 15
35.
बहिर्वक्र भिंगामध्ये तयार होणाऱ्या प्रतिमांची रेषीय ( किरण ) आकृती काढा जेव्हा वस्तू खालीलप्रमाणे ठेवल्या आहेत :


(i)
बिंदू F1 वर
(ii) 2F
1 च्या पुढे


36. (i)
संपृक्त आणि असंपृक्त हैड्रोकार्बन्समधील फरक लिहा.


(ii)
पाच कार्बन अणु असणाऱ्या अल्कीनचे रेणूसूत्र आणि रचनासूत्र लिहा.
                                                                                  किंवा

(i) कार्बन अणु C4- ॲनआयन आणि C4+ कॅटआयन स्वरूप प्राप्त करत नाही. का ?


(ii)
इथेनॉलचे रूपांतर इथेनॉईक आम्लामध्ये कसे केले जाते ?


37.
मानवी हृदयाच्या छेदाची आकृती काढून त्याच्या खालील भागांना नांवे द्या :


(i)
महाप्रवाहिनी


(ii)
ऑक्सीजन विरहित रक्त घेणारा हृदयाचा कप्पा ( Chamber ).


38. (i)
बायोगॅस ( जैविक वायू ) च्या मुख्य घटकाचे नांव लिहा. उत्तम इंधन बनविणाऱ्या बायोगॅस (जैविक वायू) चे गुणधर्म ( लक्षणे) लिहा.


(ii)
सूर्याची उष्णता ऊर्जा वापरुन कार्य करणाऱ्या दोन उपकरणांची नांवे लिहा.
                                                                                  किंवा

 (i) सौर घटाचे फायदे लिहा.


(ii)
केंद्रकीय विद्युत शक्ती निर्मितीचे दोन धोके लिहा.


39.
कोष्टकाचे निरीक्षण करा आणि त्या खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.


सारख्याच आवर्तनामध्ये येणारी दोन मूलद्रव्ये आणि सारख्याच ( एकाच ) गटामध्ये येणारी दोन मूलद्रव्ये ओळखा. तुमच्या निष्कर्षाचे कारण लिहा.
                 

  

June-2019 SSLC EXAMINATION - Science

 खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :    5 x 3 = 15
35.
पाण्याच्या विद्युत पृथःकरणासाठी वापरलेल्या उपकरणाची सुबक आकृती काढा :

(i) कॅथोड


(ii)
ग्राफाईटची कांडी.


36.
खालील घटना विचारात घ्या :


(i)
कार्यक्रमाच्या शेवटी टाळ्या वाजविणे


(ii)
शरीरातील रक्त दाब कमी-जास्त होणे.


या घटना कार्यात्मकरित्या कशा वेगळ्या आहेत ? कारणे द्या.
                       किंवा
"
जेव्हा माहित नसताना आपण काट्यावर पाय ठेवतो तेव्हा लगेच आपण आपला पाय बाजूला घेतो.'
(i)
या घटनेमध्ये घडून येणाऱ्या घटनांचा क्रम तयार करा.
(ii)
मानवी चेतनसंस्थेचा कोणता भाग या क्रियेवर नियंत्रण ( समन्वय ) ठेवतो?


37.
आंतर्वक्र भिंगाचे नाभीय अंतर 30 cm आहे. भिंगापासून 20 cm अंतरावर प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी तो पदार्थ कोणत्या अंतरावर ठेवला पाहिजेत ? भिंगाने केलेले विशालन सुद्धा शोधा.

38. धातूवर वाफेची क्रिया दर्शविणाऱ्या मांडणीची सुबक आकृती काढा. खालील भागांना नांवे द्या :


(i)
धातूचा नमुना
(ii)
वायू वाहक नलिका.


39. (i)
जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन हरित गृह परिणामाला कसे कारणीभूत होते ?


(ii)
जमिनीतील पाणी रोखण्यासाठी अयशस्वी होणाऱ्या कारणांची यादो करा.
                   किंवा
(i)
प्लॅस्टिक पुनर्घटन ( पुनः चक्र ) पद्धतीपेक्षा प्लॅस्टिक घटकांचा पुनर्वापर उत्तम आहे. का ?


(ii) "
स्थानिक लोक हे अरण्य संपत्ती स्त्रोताचे भागीदार आहेत." वर्णन करा.

Sep-2020 SSLC EXAMINATION  Science

IV. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा : 9 x 3 = 27


25. (a)
प्रकाशाच्या अपवर्तनाचे नियम लिहा.


(b)
दिलेल्या आकृतीमध्ये AB हा आपाती किरण आहे. BC हा अपवर्तन किरण आहे. MN
ही आपाती बिंदूशी स्तंभिका आहे. कोणते माध्यम अधिक घनतेचे आहे ? का ?


                 किंवा
(a) अंतर्वक्र भिंग आणि बहिर्वक्र भिंग यामधील फरक लिहा.


(b)
बहिर्वक्र भिंगाच्या मुख्य अक्षाची व्याख्या लिहा.


26.
जस्त, लोखंड, मॅग्नशियम आणि तांब्याच्या पट्टया अनुक्रमे A, B, C आणि D परिक्षा नळांमध्ये घेतल्या. कांही प्रमाणात फेरस सल्फेटचे द्रावण त्यामध्ये मिसळले. तर कोणत्या परिक्षा नळीमध्ये रासायनिक समीकरण घडून येते ? का ? येथे घडून येणाऱ्या क्रियेचे रासायनिक समीकरण लिहा.


27.
मेंडेलने लाल फूले असलेल्या ( RR ) वनस्पतीचे फलन पांढरी फुले असलेल्या ( 7 ) वनस्पतीशी केले आणि अपत्य ( संतती ) निर्माण केल्या. F पिढीमध्ये मिळविलेली लाल 1 रंगाची फूले ही जनक पिढीतील लाल रंगाच्या फुलापासून वेगळी होती. का ? कारणासह वर्णन करा.


28. (a)
अणुभट्टी मध्ये (Power Reactor) केंद्रकीय ऊर्जा कशा प्रकारे निर्माण केली जाते याचे वर्णन करा. केंद्रकीय ऊर्जेपासून विद्युत धारेचो निर्मिती कशी केली जाते ? याचे वर्णन करा.


(b)
केंद्रकीय अणुभट्टीपासून होणारे दोन धोके लिहा.


किंवा


(a)
आपण पर्यायी ऊर्जा उगमाकडे का पाहात आह ? वर्णन करा.


(b)
सौर घटाशी संबंधीत फायदे आणि तोटे लिहा.


29.
खालील रासायनिक अभिक्रियासाठी संतुलित रासायनिक समीकरणे लिहा. या रासायनिक अभिक्रिया घडून येतात हे निरीक्षणाने आपण कस निश्चित करु शकतो ?


(a)
लेड नैट्रेटला उष्णता दिली असता.


(b)
सोडीयम सल्फेटची क्रिया बेरियम क्लोराईडशी झाली असता.


30.
रक्ताच्या वहनामध्ये प्रवाहिनी, प्रतिवाहिनी आणि केशवाहिन्यांचे कार्य एकमेकांशी (परस्परांशी )  कसे जोडले आहे ?


किंवा


वनस्पतीमध्ये उंची पर्यंत पाण्याचे वहन कसे होते ? याचे वर्णन करा.


31.
पांढऱ्या प्रकाशाच्या वर्णपटाचे पुनः संयोजन दर्शविणारी आकृती काढा. त्याच्या खालील भागांना नांवे द्या.


(a)
सर्वात जास्त वाकलेला प्रकाश किरण.


(b)
सर्वात कमी वाकलेला प्रकाश किरण.


32.
खालील संयूगाचे रेणूसूत्र आणि प्रत्येकाचे दोन उपयोग लिहा.


(a)
विरंजक चूर्ण ( Bleaching powder)


(b)
प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस


किंवा


प्रबल आम्ल म्हणजे काय ? दात कमजोर (हास ) कसे होतात याचे वर्णन करा. ते कसे रोखले जाऊ शकते ?


33.
कारणे द्या :


(a)
सामान्यपणे अन्नसाखळोमध्ये तीन किंवा चार पायऱ्या असतात.


(b)
परिसंस्थेमध्ये विघटन महत्वाची भूमिका बजाविते.


(c)
ओझोन स्तराची सुरक्षा करणे गरजेचे आहे.


 

June-2020 SSLC EXAMINATION  Science

IV. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा : 9 x 3 = 27


25.
ज्यूलचा उष्णतेचा नियम लिहा. विद्युत तंतुमय बल्ब (दिपा) च्या कार्याचे वर्णन करा.


किंवा


ओहमचा नियम लिहा. विद्युत मंडळामध्ये अॅम्मिटर आणि होल्टमिटर कसे जोडले जाते ? मंडळामध्ये या उपकरणांचा उपयोग कोणता ?


26.
बेरीयम क्लोराईडची अॅल्युमिनियम सल्फेट द्रावणाशी क्रिया हे कोणत्या प्रकारच्या रासायनिक अभिक्रियेचे उदाहरण आहे ? का ?

या अभिक्रियेचे संतुलित रासायनिक समीकरण लिहा.


27.
मानवाच्या नर प्रजनन संस्थेतील प्रत्येक रचनेच्या महत्वाच्या कार्याचे वर्णन करा.


किंवा


स्त्रियांच्या गर्भावस्थेच्या काळात जरायुच्या ( बीजक अधानीच्या ) रचनेचे आणि महत्वाच्या भूमिकेचे वर्णन करा.


28.
समावेशी आणि प्रतिस्थापन क्रियांचे उदाहरणासह वर्णन करा. C2 H6 मध्ये प्रतिस्थापन क्रिया घडून येते परंतु समावेशी क्रिया घडून येत नाही. का ?


किंवा


साबणाने कपडे कसे स्वच्छ होतात ( करतात ) याचे वर्णन करा. कठिणपाण्यामध्ये कपडे स्वच्छ करण्यासाठी जास्त साबणाची आवश्यकता भासते (लागते ) का ?


29. “
मोठ्या समतल भूप्रदेशामध्ये पाणी साठविण्यासाठी मातीच्या चंद्रकोर आकाराचा बांध किंवा खड्डा किंवा खालचा भाग हा नदीवर मोठे धरण बांधण्यापेक्षा उत्तम आहे." या विधानाचे समर्थन त्यांच्या परिणामासह करा.


30.
नाभीय अंतर 12 cm असणाऱ्या अंतर्वक्र आरशाच्या मुख्य अक्षावर वस्तू ठेवली. जर ती वस्तू आरशापासून 18 cm अंतरावर आहे तर त्याचे प्रतिमा अंतर काढा. आरशापासून निर्माण झालेले विशालन काढून तयार होणाऱ्या प्रतिमेचे स्वरूप ओळखा.

किंवा

डॉक्टरने एका व्यक्तीला 0.5D शक्तीचे भिंग योग्य असल्याचा सल्ला दिला. तर त्या भिंगाचे नाभीय अंतर काढा. ते भिंग प्रकाशाचे एकत्रीकरण करते किंवा किरणांना पसरविते कारण लिहा. डोळ्याचा दोष बरोबर करण्यासाठी ( निवारण्यासाठी ) या भिंगाच्या गुणधर्माचा उपयोग कसा होतो?


31.
मानवी हृदयाचा उमा छेद दर्शविणारी आकृती काढा. त्याच्या खालील भागांना नांवे द्या :


(i)
महाप्रवाहिनी


(ii)
क्लोमप्रतिवाहिनी.


32.
जेव्हा बहिर्वक्र भिंगाच्या F1 आणि 2F यांच्या मध्ये वस्तू ठेवली जाते, हे दर्शविणारी रेषा आकृती काढा. आकृतीच्या सहाय्याने तयार होणाऱ्या प्रतिमेचे स्वरूप आणि स्थिती विषयी लिहा. [ F] : भिंगाचा मुख्य अक्ष]


33.
दोन मुलद्रव्यांचा अणुक्रमांक अनुक्रमे 8 आणि 16 आहे. तर त्या दोन मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉनचे संरूपण लिहा. तुम्ही या दोन मुलद्रव्याना आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये एकाच गटामध्ये ठेवता का ? तुमच्या उत्तराचे समर्थन करा. या दोन मूलद्रव्यापैकी कोणते मूलद्रव्य अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ? तुमच्या उत्तराला कारण लिहा.


DOWNLOAD ALL QUESTIONS IN PDF -

CLICK HERE
 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.