10th SS 5.SAMAJIK VA DHARMIK CHALAVAL ( 5.सामाजिक व धार्मिक चळवळ )

श्री.एस.बी.सदलगे सर (साई हायस्कूल मांगूर)
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

   


परीक्षा बोर्ड - KSEEB बेंगळूरू


इयत्ता - दहावी 


विषय - समाज विज्ञान 


घटकानुसार महत्वाचे 1 गुणाचे प्रश्न 


घटक 5.सामाजिक व धार्मिक चळवळ

                         प्रश्न निर्मिती - श्री.एस.बी.सदलगे सर (साई हायस्कूल मांगूर) 


1.      या शतकाला समाजसुधारणेचा का असे म्हटले जाते.

A.       18

B.       19

C.       20

D.       21


2.     भारतीय म्हणजे “गोऱ्यांवरील भार” हा सिद्धांत यांनी पुढे आणला.

A.         फ्रें च

B.          पोर्तुगीज

C.          इंग्रज

D.         आफ्रिकन3.    ब्राह्मो समाजाची स्थापना यांनी केली.

A.         राजाराम मोहन रॉय

B.          आत्माराम पांडुरंग

C.          अॅनी बेझंट

D.         स्वामी विवेकानंद4.    भारतीय राष्ट्रीयतेचे प्रवर्तक यांना संबोधले जाते.

A.     दयानंद सरस्वती

B.     स्वामी विवेकानंद

C.     रामकृष्ण परमहंस

D.     राजाराम मोहन राय5.    सतीबंदीचा कायदा या साली अस्तित्वात आला.

A.     1832

B.     1890

C.     1840

D.     18296.    अँग्लो-इंडियन असे यांना संबोधले जाते.

A.     राजाराम मोहन राय

B.     अॅनी बेझंट

C.     डीरोजिया

D.     दयानंद सरस्वती7.      संवाद कौमुदी हे वृत्तपत्र या भाषेत सुरू केले.

A.     मराठी

B.     इंग्रजी

C.     हिंदी

D.     बंगाली8.      या साली आर्य समाजाची स्थापना झाली.

A.     1175

B.     1875

C.     1925

D.     18909.      शुद्धी मोहीम चळवळ यांनी सुरू केली.

A.     आत्माराम पांडुरंग

B.     अॅनी बेझंट

C.     दयानंद सरस्वती

D.     स्वामी विवेकानंद10.  शेतकऱ्यांचा आसूड हे पुस्तक यांनी लिहिले.

A.     दयानंद सरस्वती

B.     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

C.     जोतीबा फुले

D.     यापैकी नाही11.  अँग्लो ओरिएंटल कॉलेजची स्थापना या साली झाली.

A.     1890

B.     1888

C.     1857

D.     187512.  न्यू इंडिया हे वृत्तपत्र यांनी सुरू केले.

A.                 राजाराम मोहन राय

B.                 आत्माराम पांडुरंग

C.                 अॅनी बेझंट

D.                 पेरिया13.  होमरूल लीगची स्थापना या साली झाली.

A.         1927

B.          1926

C.         1916

D.         191914.   द्रविड कळघम नावाची संघटना यांनी सुरू केली.

A.         पेरियार

B.          नारायण गुरु

C.          अॅनी बेझंट

D.         राजाराम मोहन रॉय15.  गुरु वायूर मंदिर प्रवेश चळवळीत यांचा समावेश होता.

A.         स्वामी विवेकानंद

B.          नारायण गुरु

C.          पेरियार

D.         जोतीबा फुले16.  आत्मगौरव चळवळ या साली झाली.

A.         1980

B.          1930

C.         1926

D.         197017.  रामकृष्ण मिशनची स्थापना यांनी केली.

A.         राजाराम मोहन रॉय

B.          आत्माराम पांडुरंग

C.         स्वामी विवेकानंद

D.         अॅनी बेझंट18.  वेदांकडे परत चला अशी घोषणा यांनी केली.

A.  आत्माराम पांडुरंग

B.  दयानंद सरस्वती

C.  जोतिबा फुले

D.  स्वामी विवेकानंदन19.  ब्राम्हो समाजाची स्थापना या वर्षी झाली.

A.   1830

B.   1828

C.   1880

D.   1920 


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.