10th Maths 1.ANKAGANITI KRAM (1.अंकगणिती क्रम)

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

          

 परीक्षा बोर्ड - KSEEB बेंगळूरू

इयत्ता - दहावी 


विषय -  विज्ञान 


घटकानुसार महत्वाचे 1 गुणाचे प्रश्न 

1. अंकगणिती क्रम 

 

        

   1)  एका A.P. चे nवे पद 2n – 2 आहे.तर पहिल्या दोन पदांची बेरीज –

A)  0

B)  1

C)  2

D)  3

  2)  जर an = 5n+1  तर an +1 = ?

A) 5n+3

B) 5n+4

C) 5n+6

D) 5n+2

   3)  जर an = n3 – 1 आणि an = 26 तर n ची किंमत?     

A) n = 3

B) n = 4

C) n = 5

D) n = 2

     

     4) 10,7,4 ……….. या A.P. चे 30 वे पद –

A) 57

B) 77

C) -77

D) -87    

     

  

     5) Sn = 1,2,3,............+n तर Sn =?

    

    

 

   

       6) (a-5d), (a-2d), (a+d) …………. या A.P. मधील सामान्य फरक –

A) 2d

B) 3d

C) -2d

D) -3d

     

 

        7) एका A.P. मध्ये पदे असून तिसरे पद 12 आहे तर 5 पदांची बेरीज किती?

A) 12

B) 17

C) 60

D) 72

 

     

 

       8) एका A.P. मध्ये पहिले पद व सामान्य फरक समान आहे तर an =

A) a

B) d

C) n

D) na

 

   

        9) A.P. मध्ये an+1 ची किंमत –

A) a+d

B) a+nd

C) a+(n+1)d

D) a+(n-1)d

 

     

 

      10) 3,-1,-5……..या A.P.चे 10 वे पद –

A) -36

B) 36

C) -39

D) -33

 


 


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.