100 Days Reading Campaign WEEK 3(100 दिवस वाचन अभियान उपक्रम आठवडा 3)

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 

 100 दिवस वाचन अभियान अंतर्गत उपक्रम यादी -

आठवडा 3  

100 Days Reading Campaign : विद्यार्थ्यांमधील शिकण्याची पातळी सुधारण्यासाठी "पढे भारत" अभियान सुरू....

01 जानेवारी 2022 ते 10 एप्रिल 2022  पर्यंत 

गट विभागणी - 

सदर अभियानासाठी विद्यार्थ्यांची गट विभागणी -

गट 1: बालवाटीका ते दुसरी

गट 2: इयत्ता 3री ते 5वी

गट 3: इयत्ता  6 वी ते 7/8 वी 

मोहिमेचा कालावधी:

100 दिवस (14 आठवडे) वाचन मोहीम 01 जानेवारी 2022 ते 10 एप्रिल 2022 या कालावधीत आयोजित केली जाईल.

आठवडा क्र. 3 उपक्रम यादी -   


गट – बालवाटीका ते दुसरी

उपक्रम -

आवश्यक संसाधने

हावभावयुक्त कविता

विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या आवडीच्या किंवा शिक्षकांनी सुचविलेल्या कवींच्या कविता वाचण्यास सांगणे.

विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाच्या मदतीने कविताच्या आधारे नाटिका, नृत्य बसविणे.

 

 


 वाचन साहित्य किंवा काही कवितांची पुस्तके..

 

 

गट – तिसरी ते पाचवी

उपक्रम -

आवश्यक संसाधने

बैंड द एंड- (कथानकाचा शेवट वळविणे)

 

• शिक्षक महिन्याच्या थीमनुसार (Theme) निवडलेली कथा वाचतात (त्याला नैतिक महत्त्व असणे आवश्यक आहे) आणि विद्यार्थ्यांना कथेचा शेवट

 

बदलण्यास सांगतो.

 

• प्रमुख नायक म्हणून त्यांनी दिलेल्या परिस्थितीत कसे वागले असते हे सांगतात.

 

 

 

कथा पुस्तके

गट – सहावी ते आठवी

उपक्रम -

आवश्यक संसाधने

कविता वाचन

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या आवडीच्या किंवा शिक्षकांनी शिफारस केलेल्या किंवा कुटुंबाने शिफारस केलेल्या कवींच्या कविता वाचण्यास सांगणे.

 

कविता, पुस्तक किंवा कवितांसह वाचन साहित्य टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.