GANIT SARAV PDF

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

           

            गणित हा विषय माणसाला पद्धतशीर बनवतो. गणित आपले जीवन व्यवस्थित करते . गणिताद्वारे विकसित केले जाणारे काही गुण म्हणजे तर्कशक्ती, सर्जनशीलता,समस्या सोडवण्याची क्षमता इत्यादी.असा बहुपयोगी गणित विषय सरावाशिवाय विद्यार्थ्याना समजण अशक्य असतं.म्हणून ह सराव सोपा करण्यासाठी  उपयुक्त PDF आपणा सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्याना नक्की आवडतील.

मराठी,इंग्रजी,परिसर विषयाचे साहित्य PDF मध्ये डाउनलोड करण्यासाठी येथे स्पर्श करा..

        प्राथमिक शिक्षणापासून अंकाची ओळख (चढता - उतरता क्रम,स्थान व स्थानमुल्य,सुटे दशक इत्यादी ) गणितातील चार मुलभूत क्रिया( बेरीज,वजाबाकी,गुणाकार,भागाकार) ,मापने (लिटर,मीटर,सेंटीमीटर,किलोग्रॅम) घड्याळ इत्यादी महत्वाचे घटक असून यांचा चांगला व योग्य सराव होणे आवश्यक आहे.म्हणून य घटकांचा सराव करण्यासाठी उपयोगी PDF खालील लिंकमध्ये दिल्या आहेत त्या सहज प्रिंट काढून देता येतील.या PDFमध्ये प्रत्येक घटकाची 100 हून अधिक उदाहरणे देण्यात आली आहेत.

(घटकाच्या नावासमोरील DOWNLOAD वर स्पर्श करून करून PDF डाउनलोड करा..)

अ.क्र.

घटकाचे  नाव

डाउनलोड लिंक

अंक सराव

1

संख्या अंकात लिहा 2 अंकी

DOWNLOAD

2

संख्या अंकात लिहा 3 अंकी

DOWNLOAD

3

संख्या अंकात लिहा 4 अंकी

DOWNLOAD

4

संख्या अंकात लिहा 5 अंकी

DOWNLOAD

5

संख्या अंकात लिहा 6 अंकी

DOWNLOAD

6

संख्या अक्षरात  लिहा 2 अंकी

DOWNLOAD

7

संख्या अक्षरात लिहा 3 अंकी

DOWNLOAD

8

संख्या अक्षरात लिहा 4 अंकी

DOWNLOAD

9

संख्या अक्षरात लिहा 5 अंकी

DOWNLOAD

10

संख्या अंकात लिहा 6 अंकी

DOWNLOAD

11

लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा. 2 अंकी

DOWNLOAD

12

लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा. 3 अंकी

DOWNLOAD

13

लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा. 4 अंकी

DOWNLOAD

14

लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा. 5 अंकी

DOWNLOAD

15

3 अंकी लहान-मोठी संख्या तयार करा.

DOWNLOAD

16

4 अंकी लहान-मोठी संख्या तयार करा.

DOWNLOAD

17

5 अंकी लहान-मोठी संख्या तयार करा.

DOWNLOAD 


18

चिन्हाने लहान,मोठी संख्या ओळखा. 4 अंकी

DOWNLOAD

19

चिन्हाने लहान,मोठी संख्या ओळखा.5  अंकी

DOWNLOAD

20

पुढची,मधली व मागची संख्या (1 अंकी)

DOWNLOAD

21

पुढची,मधली व मागची संख्या (2 अंकी)

DOWNLOAD

22

पुढची,मधली व मागची संख्या (3 अंकी)

DOWNLOAD

23

पुढची,मधली व मागची संख्या (4 अंकी)

DOWNLOAD

24

पुढची,मधली व मागची संख्या (5 अंकी)

DOWNLOAD

25

चढता – उतरता क्रम (1 अंकी)

DOWNLOAD

26

चढता – उतरता क्रम (2 अंकी)

DOWNLOAD

27

चढता – उतरता क्रम (3 अंकी)

DOWNLOAD

28

चढता – उतरता क्रम (4 अंकी)

DOWNLOAD

29

चढता – उतरता क्रम (4 अंकी)

DOWNLOAD

30

स्थान,स्थानमुल्य ओळखा 3 अंकी 

DOWNLOAD

31

स्थान,स्थानमुल्य ओळखा 4 अंकी

DOWNLOAD

32

सुटे दशक ओळखा

DOWNLOAD

33

सुटे दशक शतक  ओळखा

DOWNLOAD

34

विस्तारीत रूपावरून संख्या लिहा. 3 अंकी

DOWNLOAD

35

विस्तारीत रूपावरून संख्या लिहा. 4 अंकी

DOWNLOAD

36

विस्तारीत रूपावरून संख्या लिहा. 5 अंकी

DOWNLOAD

37

संख्या विस्तारीत रुपात लिहा. 2 अंकी

DOWNLOAD

38

संख्या विस्तारीत रुपात लिहा. 3 अंकी

DOWNLOAD

39

संख्या विस्तारीत रुपात लिहा. 4 अंकी

DOWNLOAD

40

संख्या विस्तारीत रुपात लिहा. 5 अंकी

DOWNLOAD


 

बेरीज सराव

1 अंकी बेरीज

DOWNLOAD

2 अंकी बेरीज

DOWNLOAD

3 अंकी बेरीज

DOWNLOAD

4 अंकी बेरीज

DOWNLOAD

2 अंकी बेरीज  हातच्याची बेरीज 

DOWNLOAD

3 अंकी बेरीज  हातच्याची बेरीज 

DOWNLOAD

4 अंकी बेरीज हातच्याची बेरीज 

DOWNLOAD

5 अंकी  बेरीज हातच्याची बेरीज 

DOWNLOAD

वजाबाकी

1 अंकी वजाबाकी

DOWNLOAD

2 अंकी वजाबाकी

DOWNLOAD

3 अंकी वजाबाकी

DOWNLOAD

4 अंकी वजाबाकी

DOWNLOAD

2 अंकी वजाबाकी  हातच्याची वजाबाकी 

DOWNLOAD

3 अंकी वजाबाकी  हातच्याची वजाबाकी 

DOWNLOAD

4 अंकी वजाबाकी हातच्याची वजाबाकी 

DOWNLOAD

5 अंकी  वजाबाकी हातच्याची वजाबाकी 

DOWNLOAD 


गुणाकार

57

1 अंकी संख्येला 1 अंकी संख्येने गुणने

DOWNLOAD

58

2 अंकी संख्येला 1 अंकी संख्येने गुणने

DOWNLOAD

59

3 अंकी संख्येला 1 अंकी संख्येने गुणने

DOWNLOAD

60

3 अंकी संख्येला 2 अंकी संख्येने गुणने

DOWNLOAD

भागाकार

61

2 अंकी संख्या

DOWNLOAD

62

3 अंकी सख्या

DOWNLOAD

63

4 अंकी संख्या

DOWNLOAD

64

5 अंकी संख्या

DOWNLOAD

घड्याळ कालमापन

65

घड्याळ बेरीज

DOWNLOAD

66

घड्याळ वजाबाकी

DOWNLOAD

मापन

67

मीटर बेरीज

DOWNLOAD

68

मीटर वजाबाकी

DOWNLOAD

69

लिटर बेरीज

DOWNLOAD

70

लिटर वजाबाकी

DOWNLOAD

71

किलोग्रॅम बेरीज

DOWNLOAD

72

किलोग्रॅम वजाबाकी

DOWNLOAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

    पहिली ते बारावी पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा..

संख्या अंकात लिहा 2 अंकी, संख्या अक्षरात  लिहा 2 अंकी, संख्या अक्षरात लिहा 3 अंकी, लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा. 2 अंकी, लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा. 3 अंकी, लहान,मोठी संख्या ओळखा व लिहा, पुढची,मधली व मागची संख्या (2 अंकी) 3अंकी, पुढची,मधली व मागची संख्या (4 अंकी), चढता – उतरता क्रम (2 अंकी), चढताउतरता क्रम (4 अंकी), स्थान,स्थानमुल्य ओळखा 3 अंकी , सुटे दशक ओळखा...
६ टिप्पण्या

  1. फार छान उदाहरणे आहेत .
    1. Thank you
  2. खूप छान काम आहे सर आपले
    आपल्या या pdf चा आम्हाला खूप उपयोग होतोय.
    1. Thank you sir
  3. खूपच सराव pdf-धन्यवाद सर
  4. खूपच छान गणिते.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.