पाचवी परिसर 2.कुटुंब

निर्मिती - ए आर कदम (GOVT.MHPS,PANGERI B.)
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

2.कुटुंब 

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

1)  कुटुंब म्हणजे काय

उत्तर__ घरामधील एकत्र राहणाऱ्या सदस्य समूहाला कुटुंब असे म्हणतात.

2) कुटुंबाचे दोन प्रकार कोणते

उत्तर__ 1) एकत्र कुटुंब  2) विभक्त कुटुंब हे दोन प्रकार होत.

3) विभक्त कुटुंब कशाला म्हणतात?

उत्तर _ ज्या कुटुंबात दोन पिढ्यांचे सदस्य राहतात त्यांना विभक्त कुटुंब म्हणतात.

4) एकत्र कुटुंब कशाला म्हणतात?

उत्तर__ अनेक पिढ्या पासून घरामध्ये राहणाऱ्या कुटुंबास एकत्र कुटुंब म्हणतात.

5) माझ्या घरात एकूण पिढ्या किती आहेत?

याचे उत्तर तुम्ही लिहा

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.