सातवी मराठी 4. जिंकू आम्ही लढाई

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

   

4. जिंकू आम्ही लढाई 

कवी – मनोहर आंधळे नवीन शब्दार्थ

भरारी - झेप

महती - मोठेपण

प्यारा - प्रिय

धुरा - जबाबदारी

हुतात्मा - देशासाठी बलिदान केलेला

स्वाध्याय

 अ. एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

 1. बालकाला कोणत्या पंखांनी भरारी घ्यावीशी वाटते ?

उत्तर: बालकाला ज्ञानाच्या पंखांनी भरारी घ्यावीशी वाटते.

2. राष्ट्राची सर्वोच्च धुरा कोणाच्या हाती आहे ?

उत्तर : राष्ट्राची सर्वोच्च धुरा विज्ञानाच्या हाती आहे.

3. आपला भारत देश कशाकशांनी नटलेला आहे ?

उत्तर : आपला भारत देश विविध फुले आणि धर्मांनी नटलेला आहे.

4. आपल्या समोर कोणाचा आदर्श आहे ?

उत्तर: आपल्या समोर हुतात्मा शिरीषचा आदर्श आहे.

5. आपल्याला कोणती लढाई जिंकली पाहिजे ?

उत्तर : आपल्याला भारतभूच्या अखंडतेची लढाई जिंकली पाहिजे.

6. आपल्या सर्वांना मनापासून कोण प्रिय आहे?

उत्तर : आपल्या सर्वांना मनापासून आपला तिरंगा प्रिय आहे.

अ.  दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे लिही.

1. आपल्या देशात कोणकोणती विविधता आढळते ?

उत्तर : आपला देश विविधतेने नटलेला आहे.आपल्या देशात विविध धर्माचे,जातीचे लोक राहतात.विविध भाषा बोलणारे,विविध वेशभूषा करणारे लोक आनंदाने राहतात.hi विविधता आपल्या देशात आढळते.

2. आपण उंच भरारी का घेतली पाहिजे ?

उत्तर: देशाची व आपली प्रगती करण्यासाठी,यश मिळविण्यासाठी ज्ञानाच्या पंखांनी  आपण उंच भरारी घेतली पाहिजे.

इ. विरुद्ध अर्थाचे शब्द लिहा.

1. ज्ञान x  अज्ञान

3. शूर x भित्रा

2. धर्म x अधर्म

4. जिंकणे x हरणे

ई. लयबद्ध शब्दांच्या जोड्या जुळव.

   उत्तर -               ब

          1. सारी  - भरारी

2. हाती - महती

3. सारा - प्यारा

4. शिपाई - लढाई

उ. अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग कर.

1. धुरा वाहणे - जबाबदारी स्वीकारणे

प्रतिभाताई पाटील यांनी राष्ट्रपती पदाची धूरा वाहिली होती.

2. महती गाणे – मोठेपणा सांगणे

 शाहीर आपल्या पोवाड्यातून शिवाजी महाराजांची महती गात होते.


3.     भरारी घेणे - झेप घेणे


कष्टाच्या सहाय्याने राहुलने उद्योगामध्ये उंच भरारी घेतली.


ऊ.  खालील शब्दसमूहास एक शब्द लिही.

1. देशाची सेवा करणारा - सैनिक

2. तीन रंगांनी नटलेला - तिरंगा

3. ज्याच्यात खंड पडत नाही असा - अखंड

ए. समानार्थी शब्द लिही.

1. पंख - पर

2. भरारी – झेप

3. महती - मोठेपणा

4. शिपाई - सेवक, नोकर

5. लढाई - युद्ध


 


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.