BRIDGE COURSE POST-TEST CLASS -3 इयत्ता – तिसरी सेतुबंध साफल्य परीक्षा MARATHI

इयत्ता – तिसरी सेतुबंध साफल्य परीक्षा 2021-22
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 इयत्ता – तिसरी          

 सेतुबंध साफल्य परीक्षा    

विषय- मराठी

नमुना प्रश्नपत्रिका 

तोंडी परीक्षा

1) तू ऐकलेली एखादी कथा सांग.

2) तुझ्या घरात कोण कोण आहेत? त्याबद्दल सांग.

3)तू शिकलेली एखादी कविता सुरात म्हण.

4) तुझ्या आवडीची कविता अभिनयासहित सुरात गा.

5) चित्र पाहून चित्रातील वस्तू ओळख त्यांच्या बद्द्ल थोडक्यात माहिती सांग.

प्रात्यक्षिक परीक्षा

6) तक्त्यातील चित्रे पाहून क्रमवार घडलेली घटना गोष्टरुपात सांग.(चित्रांचा तक्ता तयार करून घेऊन संदर्भ दर्शविणे.)

7)वाक्य ऐकून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सांग.

( एखादा संदर्भ ऐकवून त्यावर आधारित प्रश्न विचारून घेणे)

उदा.मोर थुईथुई नाचतो.

प्रश्न -1) कोण नाचतो?

 ‌‌      2)मोर कसा नाचतो?

8) चौकटीतील शब्द वाच.                

ऐटदार

 

दयानंद

9)खालील अक्षरांपासून बनणारा अर्थपूर्ण शब्द सांग.

(अक्षर पट्ट्या दाखवून कृती करून घेणे)

उदा.1) पु शे                  

2) पं डा

10) फळ्यावरील वाक्य पाहून जसेच्या तसे पाटीवर लिही .(एखादे वाक्य लिहून त्याचे अनुलेखन करुन घेणे.)

      उदा.1) गुरुजनांचा आदर करावा.                                

2) झाडे लावा, झाडे जगवा.

 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.