मराठी व्याकरण - प्रयोग

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generatedखाली दिलेली टेस्ट सोडवा...

प्रयोग - वाक्यातील कर्ता, कर्म, व क्रियापद यांच्या परस्पर संबंधाला प्रयोग असे म्हणतात.

मराठीत प्रयोगाचे तीन प्रकार पडतात.

1.कर्तरी प्रयोग - 

2.कर्मणी प्रयोग 

3.भावे प्रयोग 

1. कर्तरी प्रयोग (Active Voice) :

जेव्हा क्रियापदाचे रूप हे कर्त्याच्या लिंग किंवा वचनानुसार बदलत असेल तर त्या प्रयोगास कर्तरी प्रयोग (Active Voice) असे म्हणतात.

उदा .

 • तो चित्र काढतो. (कर्ता- पुल्लिंगी)
 • ती चित्र काढते. (कर्ता- लिंग)
 • ते चित्र काढतात. (कर्ता- वचन)
 • 2. कर्मणी प्रयोग (Passive Voice) :

  क्रियापदाचे रूप कर्माच्या लिंग किवा वचनानुसार बदलते तर त्यास कर्मणी प्रयोग (Passive Voice) असे म्हणतात.

  उदा .

  • राजाने राजवाडा बांधला. (कर्म- पुल्लिंगी)
  • राजाने कोठी बांधली. (कर्म- लिंग)
  • राजाने राजवाडे बांधले. (कर्म- वचन)

  3. भावे प्रयोग : जेव्हा कर्त्याच्या किवा कर्माच्या लिंग किवा वचनात बदल करूनही क्रियापद बदलत नाही तेव्हा त्या प्रयोगास भावे प्रयोग असे म्हणतात.

  उदा .

  • सुरेशने बैलाला पकडले.
  • सिमाने मुलांना मारले.
(टीप -प्रयोग ओळखण्याची सोपी युक्ती.- 
 1. कर्तरी प्रयोग - कर्त्याला कर्माला प्रत्यय नसतो.
                           क्रियापद वर्तमानकाळात , उदा राम बैल बांधतो. 
 2. कर्मणी प्रयोग - कर्माला प्रत्यय नसतो.
                            क्रियापद भूतकाळात उदा - रामाने बैल बांधला. 
 3. भावे प्रयोग - कर्त्याला व कर्माला प्रत्यय असतो.)
                    क्रियापद एकारांत असते म्हणजे शेवटच्या अक्षरात ए मिसळलेला असतो. 
                    उदा. रामाने बैलास बांधले.टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.