एप्रिल २०२१ चे अध्यापन नियोजन (इयत्ता सहावी.)

इयत्ता सहावी अभ्यासक्रम मराठीमध्ये एप्रिल २०२१
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

इयत्ता सहावी एप्रिल २०२१ अध्यापन नियोजन ...

मराठी व इंग्रजी विषयाचे नियोजन अंदाजित असून DSERT ने

या विषयांचे नियोजन दिलेले नाही.तरी मराठी इंग्रजी विषयाचे

नियोजन आपल्या सोयीप्रमाणे करावे.

 

विषय

अभ्यासक्रम लिंक

मराठी

Click Here

इंग्रजी

Click Here

विज्ञान

Click Here

गणित

Click Here

समाज

Click Here


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.