8th MATHS FEB 2021

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

इयत्ता - आठवी 

फेब्रुवारी २०२१ महिन्यासाठी नियोजन

विषय – गणित  

आठवडा

घटक

घटकांश

आठवडा 1

6.बैजिक पदावल्या आणि नित्य समीकरणे  

 

3. एकचल पदाचे रेषीय समीकरण

1.पदावली  परिचय

२. पद,अवयव,सहगुणक

3.पदावलीचे प्रकार

4. बैजिक पदावल्यांची  बेरीज,वजाबाकी,गुणाकार,

इ. क्रिया 

 

5.एकचल पदाचे रेषीय समीकरणाचा अर्थ

 

6. मौखिक उदाहरणे

आठवडा 2

बहुभूजाकृतींची रचना

1) बहुभूजाकृतींची

व्याख्या,वर्गीकरण,

गुणधर्म.

 चौकोनांची रचना

2) चौकोनांची व्याख्या

 कोन व बाजूवर आधारित चौकोनाचे वर्गीकरण

 3) चौकोनाचे प्रकार

चौकोनाचे गुणधर्म

4) चौकोनाचे गुणधर्म

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.