7th Science Feb. 2021

Alternate academic calendar for the month of February 2021
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

इयत्ता - सातवी

फेब्रुवारी २०२१ महिन्यासाठी नियोजन.

विषय – विज्ञान  

आठवडा

घटक

घटकांश

कृती

आठवडा 1

2.पोषण

प्राण्यांमध्ये पोषणाचे

महत्त्व

2.1 अन्न सेवनाच्या विविध पद्धती

2.2 मानवातील पचन क्रिया

पान नं. 17 (तक्ता 2.1) शाळेत सोडवून घेणे.

 

पान नं. 31 (आकृती 2.11 ) भागांना नावे द्या.(गृहपाठ)

आठवडा 2

2.पोषण

2.3 गवत खाणाऱ्या प्राण्यातील पचन

 

2.4 अमिबाचे अन्न सेवन आणि पचन

दाताच्या विविध प्रकारांची नावे लिहून त्यांची कार्ये लिहा.

 

अमिबाची सुबक आकृती काढून भागांना नावे द्या.

आठवडा 3

3. तंतू ते वस्त्र  

3.1 लोकर

लोकर उत्पादन करणाऱ्या प्राण्यांची नावे (शाळेतील अभ्यास)

 

लोकर उत्पादनाच्या पायऱ्या लिहा.(गृहपाठ)    

आठवडा 4

3.तंतू ते वस्त्र 

3.2 रेशीम

फुलपाखरूचा जीवनक्रम (शाळेतील अभ्यास)

 

रेशीम निर्मिती प्रक्रिया लिहा.. .(गृहपाठ)    

 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.