6TH SCIENCE STUDY

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Click here to download pdf worksheets 


सहावी         विषय - विज्ञान    आठवडा 1          कृती क्र. 1

1.  खालील तक्त्यातील आहार पदार्थात असलेले घटक लिहा.

आहार पदार्थ      

स्टार्च (आहे)

प्रोटीन (आहे)

फॅट (आहे)

कच्चा बटाटा

आहे

-

-

दूध

-

आहे

-

भुईमुगाचे दाणे

-

-

आहे

तांदळाचे पीठ

 

 

 

शिजविलेला भात

 

 

 

सुके खोबरे

 

 

 

न शिजविलेली तूरडाळ (पावडर केलेली)

 

 

 

शिजविलेली डाळ

 

 

 

कोणत्याही भाजीचे काप (फोड)

 

 

 

कोणत्याही फळाचे काप (फोड)

 

 

 

उकडलेले अंडे (पांढरा भाग)

 

 

 

सहावी         विषय - विज्ञान    आठवडा 2          कृती क्र. 2

1.  जीवनसत्व / खनिजे यांच्या कमतरतेने होणारे रोग व लक्षणे लिहा.

जीवनसत्व / खनिज

कमतरतेने होणारे रोग

    लक्षणे

जीवनसत्व ए

 

 

जीवनसत्व बी,

 

 

जीवनसत्व सी

 

 

जीवनसत्व डी

 

 

कॅलशियम्

 

 

आयोडीन

 

 

आयर्न

 

 

 

सहावी         विषय - विज्ञान    आठवडा 3         कृती क्र. 1

नैसर्गिक तंतू व कृत्रिम तंतू यांची उदाहरणे लिहा.

नैसर्गिक तंतू

कृत्रिम तंतू

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहावी         विषय - विज्ञान    आठवडा 3         कृती क्र. 2कापड तयार करण्याच्या पायऱ्या पूर्ण करा.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        

सहावी         विषय - विज्ञान    आठवडा 4         कृती क्र. 1

1.  पाण्यात मिसळणारे वेगवगळे घन पदार्थ...

पदार्थ

पाण्यात अदृश्य होते/ अदृश्य होत नाही

मीठ

   पाण्यात अदृश्य होते

साखर

 

वाळू

 

खडू पावडर

 

भुसा

 

2.कांही द्रव पदार्थांची पाण्यात विद्राव्यता..

द्रव पदार्थ

चांगला मिसळतो / मिसळत नाही

व्हीनिगार

चांगला मिसळतो

लिंबाचा रस

 

मोहरीचे तेल  

 

खोबऱ्याचे तेल

 

रॉकेल

 

 

सहावी         विषय - विज्ञान    आठवडा 4         कृती क्र. 2

खालील पदार्थांचे पारदर्शक,अपारदर्शक व अर्धपारदर्शक असे वर्गीकरण करा.

काच,पाणी,प्लास्टिक कव्हर,लाकडी पेटी,लोखंडी पेटी,घराची भिंत,कपडे,रंगीत काच,रंगीत प्लास्टिक कागद


Click here to download pdf worksheets टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.