Amount Release for SATS process to Schools

सरकारी,अनुदानित,विना अनुदानित शाळांना SATS वेबसाईट कार्यास प्रती विद्यार्थ्याला 2 रु. प्रमाणे अनुदान जमा करण्यात आलेबाबत शासनाचा आदेश...
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

       SATS वेबसाईट कार्यास प्रती विद्यार्थ्याला 2 रु. प्रमाणे अनुदान जमा करण्यात आलेबाबत शासनाचा आदेश...

    सन 2020-21 सालातील कर्नाटक राज्यातील सरकारी,अनुदानित व विना अनुदानित शाळांना SATS वेबसाईट वर शाळा,विद्यार्थी,शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची माहिती अपडेट करण्यासाठी दि. 22/12/2020 पर्यंतच्या पटसंख्येला अनुसरून शाळेच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात आले आहे..सविस्तर आदेश पुढीलप्रमाणे... CLICK HERE TO DOWNLOAD
 CLICK HERE TO DOWNLOAD ORDER


टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.