6th Science FEBRUARY 2021

DSERT ने तयार केलेला 6वी ते 10वी वर्गांकरीता विद्यागम शिक्षणांतर्गंत फेब्रुवारी 2021 महिन्यातील शैक्षणिक आराखडा मराठी मध्ये थोडक्यात
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 

इयत्ता सहावी

फेब्रुवारी महिन्यासाठी अध्ययन/अध्यापनसाठी मार्गदर्शक नियोजन..

विषय - विज्ञान

आठवडा

घटक

घटकांश

कृती

आठवडा  1

2. आहाराचे घटक

आहारातील विविध पोषक घटकांचा परिचय

 

प्रथिने व स्टार्च यांचे परीक्षण

पान नं. 15

तक्ता 2.2

आठवडा  2

2. आहाराचे घटक

समतोल आहारातील घटक व जीवनसत्वे

 

पोषक घटकांच्या कमतरतेने होणाऱ्या रोगांचा परिचय

समतोल आहारातील पदार्थांच्या चित्रांचा संग्रह

 

समतोल आहाराचा तक्ता तयार करणे.

 

जीवनसत्वे व खनिजे यांच्या कमतरतेने होणार्या रोग व लक्षणे याचा तक्ता तयार करणे.

आठवडा  3

3. तंतू ते वस्त्र

सुतापासून वस्त्र तयार करण्याच्या विविध पद्धतीचा परिचय

नैसर्गिक व कृत्रिम धागे यांच्या उदाहरणांची यादी करणे.

 

वस्त्र तयार करण्याच्या पद्धतींची यादी करणे.

आठवडा  4

4. वस्तूंचे गटांमध्ये वर्गीकरण

पदार्थांचे गुणानुसार गटात वर्गीकरण

पान नं. 43

तक्ता- 4.3

 

पान नं. 44

तक्ता- 4.4

पारदर्शक व अपारदर्शक पदार्थांचे वर्गीकरण

 

 

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.