6th Maths February 2021

DSERT ने तयार केलेला 6वी ते 10वी वर्गांकरीता विद्यागम शिक्षणांतर्गंत फेब्रुवारी 2021 महिन्यातील शैक्षणिक आराखडा मराठी मध्ये थोडक्यात
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

इयत्ता सहावी

फेब्रुवारी महिन्यासाठी अध्ययन/अध्यापनसाठी 

मार्गदर्शक नियोजन..…

विषय - गणित 

आठवडा

घटक

कृती

आठवडा 1

4.मुलभूत भौमितिक संकल्पना

स्वाध्याय 4.1 

प्र. 1,2 

स्वाध्याय 4.2 

प्र. 1,4 

स्वाध्याय 4.3 

प्र. 1,2

स्वाध्याय 4.4  व 4.5 

स्वाध्याय 4.6 

प्र. 1,3 

Worksheet - 1

आठवडा 2

5. प्राथमिक आकृती समजून घेणे

स्वाध्याय 5.2 

प्र. 1,4 

स्वाध्याय 5.3 

प्र. 2

स्वाध्याय 5.4

प्र. 4,8 व 11  

स्वाध्याय 5.6 

प्र. 1,2,3 

स्वाध्याय 5.7 

प्र. 2

स्वाध्याय 5.9

Worksheet - 2


आठवडा

घटक

कृती

आठवडा 3

6. पूर्णांक

स्वाध्याय 6.1 

प्र. 2,3 व 7  

स्वाध्याय 6.2 

प्र. 2,3

स्वाध्याय 6.3

प्र. 1,3

Worksheet - 3

आठवडा 4

6. अपूर्णांक

स्वाध्याय 7.1 

प्र. 2 

स्वाध्याय 7.2

स्वाध्याय 7.3

प्र. 2,3,7

स्वाध्याय 7.4

प्र. 1,2,4

स्वाध्याय 7.5

प्र. 2

स्वाध्याय 7.6

प्र. 1,4,6

Worksheet 4

    

     

टिप्पणी पोस्ट करा

आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
कांही शंका असल्यास नक्की विचारा..
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.